Nutida Svensk Silver
Nutida.nu - _Sandra Hiredal från lexands folkhögskola. Donald Trump Loppa. Foto Gunnar Johansson._<br />
Sandra Hiredal från lexands folkhögskola. Donald Trump Loppa. Foto Gunnar Johansson.


Vill du bli medlem i Nutida Svenskt Silver?

Ansökningar om medlemskap tas emot till och med 28 oktober 2018

Ansökan ska innehålla:

Minst fem bilder på representativa verk (objekt/smycken/corpus)

En kort berättelse om dig själv, ditt arbete och varför du vill bli medlem i Nutida Svenskt Silver

Ditt CV

 

Maila din ansökan till nutida@nutida.nu

Ansökan sker i två steg: Först går vårt granskningsråd igenom alla ansökningar och väljer ut

vilka de i ett andra steg vill träffa för ett fördjupat samtal och då samtidigt titta på

arbetsprover. Detta samtal äger rum i Nutida Svenskt Silvers butik och galleri på

Västmannagatan 49 i Stockholm.

 

I Granskningsrådet sitter både medlemmar från Nutida Svenskt Silver och utomstående med

höga konstnärliga och tekniska kunskaper.

 

Skulle du bli antagen som medlem är det några saker som är bra att veta:

Nutida Svenskt Silver har en medlemsavgift på 300 kronor och en serviceavgift på 6000

kronor (plus moms) per år som faktureras i början av året.

Medlemmarna har en arbetsplikt på för närvarande 5 dagar i butiken per år

Medlemmarna ska engagera sig i arbetet med att driva butiken och galleriet genom att delta i

någon av de arbetsgrupper som finns, till exempel utställningsgrupp, eventgrupp, lokalgrupp

med flera.

 

Som nybliven medlem kommer du att presenteras i årets första utställning i början av 2019,

som är vikt för de nyinvalda medlemmarna.

 

Vi ser fram emot din ansökan!

Föreningen för NUTIDA SVENSKT SILVER