Nutida Svensk Silver
Nutida.nu - _Sandra Hiredal från lexands folkhögskola. Donald Trump Loppa. Foto Gunnar Johansson._<br />
Sandra Hiredal från lexands folkhögskola. Donald Trump Loppa. Foto Gunnar Johansson.


Vill du bli medlem i Nutida Svenskt Silver?

Ansökningar om medlemskap tas emot till och med 22 oktober 2017.

Ansökan ska innehålla:

Minst fem bilder på representativa verk (objekt/smycken/corpus)
En kort berättelse om dig själv, ditt arbete och varför du vill bli medlem i Nutida Svenskt Silver
Ditt CV

Maila din ansökan till nutida@nutida.nu

Ansökan sker i två steg: Först går vårt granskningsråd igenom alla ansökningar och väljer ut
vilka de i ett andra steg vill träffa för ett fördjupat samtal och då samtidigt titta på
arbetsprover. Detta samtal äger rum i Nutida Svenskt Silvers butik och galleri på
Västmannagatan 49 i Stockholm.

I Granskningsrådet sitter både medlemmar från Nutida Svenskt Silver och utomstående med
höga konstnärliga och tekniska kunskaper:

Carina Seth Andersson, glaskonstnär
Cilla Robach, intendent på Nationalmuseum
Glenn Roll, silversmed och medlem i Nutida Svenskt Silver
Pernilla Sylwan, silversmed och medlem i Nutida Svenskt Silver
Per Rudin, sekreterare

Skulle du bli antagen som medlem är det några saker som är bra att veta:
Nutida Svenskt Silver har en medlemsavgift på 300 kronor och en serviceavgift på 6000
kronor per år som faktureras i början av året.

Medlemmarna har en arbetsplikt på för närvarande 5 dagar i butiken per år
Medlemmarna ska engagera sig i arbetet med att driva butiken och galleriet genom att delta i
någon av de arbetsgrupper som finns, till exempel utställningsgrupp, skyltgrupp, byggrupp
med flera.

Som nybliven medlem kommer du att presenteras i årets första utställning (20/1 - 10/2 2018)
som är vikt för de nyinvalda medlemmarna.

Vi ser fram emot din ansökan!
Föreningen för NUTIDA SVENSKT SILVER