Nutida Svensk Silver

Styrelse 2018

Styrelsen i Nutida Svenskt Silver består av fyra smeder och fem ledamöter som representerar näringslivet, museivärlden och media. Styrelsens uppdrag är beskrivet i stadgarna § 7.

 

Nutida Svenskt Silvers styrelse

Ordförande           Lars-Åke Hansson (Gallerist/egenföretagare) 

Kassaförvaltare    Karin Hjort 

Vice ordf                Pia Karlsson (Operativ chef på NOLA) 
Ledamot                Sanna Evers (Kommunikatör/egenföretagare)
Ledamot                Cecilia Tivar 
Ledamot                Åsa Elmstam (Smed)
Ledamot                Tove Knuts (Smed) 
Ledamot                Niklas Ejve (Smed) 

Ledamot                Olle Olls (Smed)

 

Sekreterare           Per Rudin