Nutida Svensk Silver

Styrelse 2016-2017

Styrelsen i Nutida Svenskt Silver består av fyra smeder och fem ledamöter som representerar näringslivet, museivärlden och media. Styrelsens uppdrag är beskrivet i stadgarna § 7.

 

Nutida Svenskt Silvers styrelse

Lars-Åke Hansson, ordförande (gallerist/egenföretagare)
Magnus Molin, kassaförvaltare (ekonom/egenföretagare)
Pia Karlsson (operativ chef på NOLA)
Sanna Evers (kommunikatör/egenföretagare)
Koji Akamatsu (professor på Konstfack)
Caroline Lindholm (smed)
Maria Börjesson (smed)
Olle Olls (smed)
Niklas Ejve (smed)
Per Rudin, sekreterare